top of page
סטריפ עליון.png

באמצעות הקופון תוכלו להתחבר לחודש ראשון ללא עלות לאחת ממערכות המנוהלות על ידי קבוצת אינטראקטיב ישראל !

קבלו מאיתנו חודש חינם במתנה!

קולקטיב לוגו.png
 לוגו לבן בלי צל-03.png

הסבר קצר

קוד קופון

מערכת

אסטרטגיה המשלבת השקעות לטווח בינוני ארוך על מניות מתחום הטכנולוגיה בארה"ב בדגש על מניות בתחום הסייבר.

UGLM46662

מעוניינים להיחשף לתחום הנדל"ן באמצעות שוק ההון? אסטרטגיה זו מבצעת פיזור של תיק ההשקעות על מגוון מניות מתחום הנדל"ן (REITs) בארה"ב לטווח בינוני.

UGQX98266

אסטרטגית השקעה השואפת ליצירת תיק השקעות עם נתון בטא נמוך מ-1 ובו זמנית שואפת למקסם תשואה לטווח ארוך. המערכת משקיעה הן בתעודות ETF ובמניות נבחרות.

UGAH43574

אסטרטגית מסחר השואפת לזהות מניות מובילות מתוך ניתוח סקטורים מובילים בארה"ב, השקעה לטווח בינוני-ארוך.

UGPV22643

אסטרטגית השקעה המשלבת תעודות סל אג"ח ממשלתי במשקל בין 50-60 אחוזים מתיק ההשקעות.  בנוסף לפיזור השקעות על מדדי מניות מובילים בארה"ב ובאירופה, חשיפה לתעודות סל עוקבות זהב ושווקים מתעוררים.

UGBU25734

סטריפ עליון.png
מאחורי מתנה.png
מתנה.png

גילוי נאות

שירותי שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות ניתנים באמצעות האתר www.collective2.co.il ופלטפורמת המסחר הדיגיטלית המופעלת על-ידי חברת אינטראקטיב ישראל שוקי הון בע”מ (“החברה“). לחברה זיקה לנכסים הפיננסים שהונפקו או שמנוהלים על-ידה והיא משמשת כמנהל השקעות חיצוני של תיקי ההשקעות של קרנות מסוימות של מגדל קרנות נאמנות בע”מ. ההצטרפות לשירות, קביעת רמת הסיכון ומדיניות ההשקעות, אפיון הצרכים וניהול התיקים מתבצעים באמצעים דיגיטליים המחליפים את המפגש הפיזי של הלקוח עם מנהל ההשקעות. שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות יבוצע על ידי החברה, אשר הינה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות בהתאם לחוק. אין באמור לעיל ובעמודי אתר זה משום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ או שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור, המתחשב בנתונים של כל אדם, ו/או הצעה לרכישת ניירות ערך. כמו כן, אין לראות באמור לעיל התחייבות החברה להשגת תשואה כלשהי. החברה אינה מתחייבת להשיג שיעור רווח מינימלי כלשהו בשיווק השקעות או בניהול תיק ההשקעות של הלקוח ואין היא מתחייבת לבטח את הלקוח מפני הפסדים כלשהם. ההצטרפות באמצעות האתר לשרותי שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות הינה בהתאם להוראות הדין, ומטרתה, בין היתר, להקל לטובת הלקוחות על קיום פעילות לשיווק השקעות וניהול תיקי השקעות תוך שימוש באמצעיים טכנולוגיים ושמירה על טובת הלקוחות. פלטפורמת המסחר הדיגיטלית מחליפה את המפגש הפיזי של הלקוח עם החברה כמשווק השקעות וכמנהלת תיקי השקעות, ובנוסף משמשת כלי לקבלת החלטות השקעה. קביעת מדיניות ההשקעה ורמת סיכון ללקוח – עיבוד נתונים שמתקבלים מהלקוח וקביעת מדיניות ההשקעה ורמות הסיכון המתאימות עבורו באופן אישי. על הכנסות הלקוח משיווק ההשקעות וניהול תיקי השקעות יכול ויחולו מיסים ותשלומי חובה לרשויות המס. החברה אינה מחווה דעתה ואינה מעניקה ללקוחותיה ייעוץ כלשהו בנוגע לחבויות המס שיחולו, ככל שיחולו, על תיק ההשקעות ו/או על פעולות בחשבון הלקוח. יובהר כי לחברה אין אחריות על חיובים של הברוקר באמצעותו יפעל הלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור בקשר עם תשלומי מס ו/או ניכוי מס במקור ו/או תשלומים אחרים. כל הזכויות שמורות לחברה, חברה בעלת רישיון לניהול תיקי השקעות הרשומה בישראל. ביצועי עבר אינם ערובה לרווחים עתידיים. בכל השקעה גלום גם מרכיב סיכון כלשהו. בשימוש באתר זה הינך מקבל/ת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו.

bottom of page